Ortus taal

Home

De principes van Ortus Taal zijn: (1) een tekst dient foutloos te zijn, (2) een vertaalde tekst dient de toon en kwaliteit van de brontekst vast te houden en (3) een gecorrigeerde tekst dient de zienswijzen van de auteur op een passende manier te presenteren.

Diensten

De kernactiviteiten van Ortus Taal zijn tekstvertaling en tekstcorrectie. Ortus Taal biedt twee verschillende tekstcorrecties aan: ORTUS CONTROLE (corrigeren basis) en ORTUS REDACTIE (corrigeren / redigeren uitgebreid). Andere diensten van Ortus Taal zijn coaching en methodologische ondersteuning op taal- en onderwijskundig gebied.

Achtergrond

Ortus Taal begon als een hobby en ontwikkelde zich spoedig tot een kleine professionele onderneming. Vertaling was de eerste dienst die werd aangeboden, maar daar kwamen al snel andere diensten bij, zoals het corrigeren en redigeren van teksten en coaching over verscheidende aspecten van het schrijven van (wetenschappelijke) teksten.
Veel wetenschappelijke artikelen die worden aangeboden ter publicatie worden afgewezen, omdat de teksten niet voldoen aan de vereisten die het tijdschrift daaraan stelt. Dit is veelal een demotiverende ervaring en bovendien een verspilling van tijd, energie en mogelijk ook van financiële middelen.

Het laten corrigeren / redigeren van uw tekst door Ortus Taal voordat u het aanbiedt voor publicatie, verhoogt de kans dat de tekst direct wordt geaccepteerd.
U bevindt zich hier: Home